Loader

Our Archive

Welcom to our archive

Ponorte > 2016 > 03

Acordos da Asamblea Xeral da asociación celebrada o 28 de marzo de 2016

Co obxectivo de conformarse como o novo GDR 16 seleccionado, e obter o recoñecemento de entidade colaboradora para a xestión da medida Leader de Galicia 2014-2020, acordouse por unanimidade a Adecuación dos estatutos da asociación. 1. Cambio da denominación, pasando a chamarse: “ASOCIACIÓN DE DESENVOLVEMENTO RURAL TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE”. 2. Ampliación do ámbito de actuación aos Concellos de […]

Reunión da asemblea xeral extraordinaria da ADR Terras do Deza

Acordos: Estúdanse cada un dos artigos modificados e se acorda por unanimidade dos presentes o cambio de estatutos. Entre os acordos principais: Cambio da denominación, ADR Terras de Pontevedra Norte. Ampliación do ámbito de actuación aos concellos de Forcarei e A Estrada. Convocar nova asemblea xeral a través da web, e informar e convidar aos […]

Reunión xunta directiva ADR Terras do Deza.

Lugar: Oficinas do GDR en Lalín. Obxectivos: Declarar o interese de ser novo GDR seleccionado para o período 2014-2020, e estudo dos cambios dos estatutos para adaptarse ao novo período. Acordos: Por unanimidade se acorda o interese de ser novo GDR. Se propoñen varios nomes para a asociación. Comunicar a entrada dos novos concellos na […]