Loader

Envío de borrador de estatutos aos membros da asamblea e aos novos concellos da Estrada e Forcarei.

Envío de borrador de estatutos aos membros da asamblea e aos novos concellos da Estrada e Forcarei.

Obxectivo: Aportación ao novo borrador de estatutos.

Acordos: Estas aportacións se discutirán na próxima asamblea convocada para tal fin.