Loader

Reunión da asemblea xeral extraordinaria da ADR Terras do Deza

Acordos: Estúdanse cada un dos artigos modificados e se acorda por unanimidade dos presentes o cambio de estatutos. Entre os acordos principais: Cambio da denominación, ADR Terras de Pontevedra Norte. Ampliación do ámbito de actuación aos concellos de Forcarei e A Estrada. Convocar nova asemblea xeral a través da web, e informar e convidar aos concellos das decisión tomadas para que se adhiran a asociación.

estatutos-aprobados_-asemblea-28_03_2016_-definitivos