Loader

Reunión da asemblea xeral ordinaria da ADR Terras do Deza

Obxectivo: Declarar o interese da asamblea xeral de ser novo GDR seleccionado para o periodo 2014-2020. Acordos: Apróbase por unanimidade dos membros.