Loader

Reunión na axencia galega de desenvolvemento rural, en Santiago de Compostela

Presidente ADR Terras do Deza, Luís López Diéguez.

Subdirector de Agader, Javier Blanco Carballal.

Técnicos de Agader e técnica da Adr Terras do Deza en Leader 2007-2013.

Obxectivos: Explicacións acerca da convocatoria para conformarse como novo GDR seleccionado no período 2014-2020.