Loader

Proxecto: POSTA EN VALOR TURÍSTICO DO CASTRO DE SAN PAIO

Promotor: CONCELLO DE VILA DE CRUCES

Proxecto: AULA INFORMÁTICA PARA O CONCELLO DE FORCAREI

Promotor: CONCELLO DE FORCAREI

Proxecto: RESTAURACIÓN DA PONTE DOS CABALOS E RECUPERACIÓN DO CAMIÑO REAL

Promotor: CONCELLO DE LALÍN

Proxecto: INSTALACIÓN DE XIMNASIO EN AULA POLIVALENTE DA CASA DE CULTURA DE BANDEIRA

Promotor: CONCELLO DE SILLEDA

Proxecto: PROXECTO TURÍSTICO DE POSTA EN VALOR DO CASTRO DE DOADE

Promotor: ASOC. AMIGOS CASA DO PATRÓN

Proxecto: VEHÍCULO BALONMÁN INCLUSIVO

Promotor: CLUBE BALONMAN LALIN

Proxecto: ESPACIO DE OCIO CULTURAL FORMATIVO

Promotor: FUNDACIÓN DO CAMPO GALEGO

Proxecto: PROXECTO DE INTERVENCIÓN MUIÑOS DE BERMÉS E ENTORNO

Promotor: CMVMC DE ORXÁS, BERMÉS, RIÁDIGOS, CAMPO, CAMIÑO REAL, A LAMELA, REGADO E REGO DO PRADO

Proxecto: RESTAURACIÓN DA IGREXA DE SAN FIZ

Promotor: ASOCIACIÓN SAN FÉLIX

Proxecto: INSTALACION DE PLANTA DE FABRICACIÓN DE XEO SECO E CENTRO DE RECARGA DE GASES

Promotor: FACOSA EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, S.L

Proxecto: MELLORAS NO CENTRO DE CLASIFICACIÓN E EMBALAXE DE AVÍCOLA TRATANTE

Promotor: AVÍCOLA TRATANTE S.L

Proxecto: ADQUISICIÓN DE NOVOS EQUIPOS PRODUCTIVOS EN LAVANDERÍA ELEGANTE E MELLORA DA EFICIENCIA

Promotor: LAVANDERÍA ELEGANTE, S.L

Proxecto: PROXECTO MEL LIÑARES

Promotor: DAVID LIÑARES GONZÁLEZ

Proxecto: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA: EQUILIBRADORA DE RODAS

Promotor: TALLERES VENTOSA S.L

Proxecto: EQUIPAMENTO RESIDENCIA E CENTRO DE DÍA DA TERCEIRA IDADE DE SILLEDA

Promotor: COVIASTEC SILLEDA S.L.

Proxecto: AMPLIACIÓN E MELLORA TECNOLÓXICA EN INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE LEITE PASTEURIZADO

Promotor: LEITE ULLA S.L

Proxecto: ALBERGUE TURÍSTICO- CASTRO DOZÓN

Promotor: DO ZONE S.L

Proxecto: SISTEMA DE PRODUCIÓN DE ENERXÍA PARA AUTOCONSUMO E SISTEMAS PARA O AFORRO ENERXÉTICO PARA EXPLOTACIÓN DE VACÚN EXISTENTE

Promotor: JOSÉ LUIS CAMIÑAS VÁZQUEZ

Proxecto: CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMENTO (CAT) DE VEHÍCULOS FORA DE USO (VFU)

Promotor: CTV PACALOR, S.L.

Proxecto: AMPLIACIÓN SIDRERIA

Promotor: VICTOR MANUEL PEROJA VILLAVERDE

Proxecto: O CORVELLE MÁXICO

Promotor: SONIA MOSQUERA GÓMEZ