Alvarizas

Coa denominación de «ASOCIACIÓN PONTEVEDRA NORTE ECOLOXIA E APICULTURA» constitúese unha organización de natureza asociativa e sen ánimo de lucro, ao amparo do disposto do no artigo 22 da constitución Española, na Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asocicación e demais lexislación aplicable