Loader

Reunión Individual

Lugar: Oficinas do GDR  en Lalín

Obxectivos: Reunión con promotor dun proxecto de creación de industria agroalimentaria do Leader 2007-2013, para tratar a problemática da industria na actualidade.

Acordos: Acordouse convocar a unha serie de empresaros de diferentes industrias agroalimentarias da comarca.