Loader

Reunión co alcalde do Concello de A Estrada. José López Campos

Lugar: Concello de A Estrada

Obxectivo: Aclaracións do novo Programa Leader Galicia 2014-2020. Decicir liñas de accións concretas con respecto ao comercio polo miudo, locais sociais e servizos á poboación, así como obxectivos xerais a levar a cabo neste novo período.