Loader

Xunta Directiva

Ponorte > Xunta Directiva

Membros
MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA DE ADR TERRAS DE PONTEVEDRA NORTE, ELIXIDOS EN ASEMBLEA DEL 20 DE XULLO DE 2022

 

D. JOSÉ CRESPO IGLESIAS

Presidente

 

Dna. CARMEN LAREO MORAO

Vicepresidenta

 

D. MANUEL BLANCO VILLAR

Secretario

 

Dna. MARIA ANGELES BALDONEDO TABOADA

Tesoureira

 

Dna. ROCIO CORRAL LAZARA

Vogal

 

D. NICOLAS PEREZ IGLESIAS

Vogal

 

Dna. MARIA DOLORES SIMON VALLADARES

Vogal

 

D. ADOLFO CAMPOS VAZQUEZ

Vogal

 

Dna. MARIA DEL PILAR PEON IGLESIAS

Vogal

 

Dna. VERONICA PICHEL GUISANDE

Vogal

 

D. JOSE LUIS FACTOR RODRIGUEZ

Vogal

 

Dna. CECILIA DOPORTO REGUEIRA

Vogal

 

Dna. CARMEN RODRIGUEZ DATORRE

Vogal

 

Dna. PATRICIA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Vogal

 

Dna. CARMEN FERNANDEZ PEREIRAS

Vogal

 

D. JULIO LOPEZ CARBALLAL

Vogal

 

D. JOSE CARLOS LOPEZ CAMPOS

Vogal

 

Dna. MARIA JESUS GARCIA DIEGUEZ

Vogal

 

Dna. MARIA CRESPO VARELA

Vogal

 

Dna. MARIA DEL CARMEN CASAL TATO

Vogal

 

Dna. KIM LLOBET SABAS

Vogal