Loader

Nova convocatoria de axudas para «Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias”

Agader publicará o 29 de xaneiro de 2018 unha nova  convocatoria de axudas dirixida á “Ampliación e modernización de todo tipo de pequenas empresas que desenvolven actividades non agrarias”, dentro da medida 6.4 “Investimentos en actividades non agrarias” do PDR de Galicia 2014-2020.

Máis informacion: