Loader

BAREMO PARA A AVALIACIÓN DOS PROXECTOSUnha vez que o promotor presente no GDR a súa solicitude de axuda, xunto coa documentación necesaria para a súa admisión, o GDR procederá a elaborar o Informe de Control de Elixibilidade (ICE) co resultado da avaliación e baremación do proxecto. O ICE informará de se o proxecto é elixible e da súa puntuación total para a posterior asignación da porcentaxe de axuda. Para a realización do ICE aplicarase o BAREMO aprobado pola Xunta Directiva e posteriormente por AGADER e que se presenta a continuación. Existe un baremo diferenciado para proxectos produtivos e para proxectos non produtivos.