Loader

Proxecto: ADQUISICIÓN ENVASADORA DE KÉFIR

Promotor: KALEKÓI S.L

Proxecto: DOZÓN TURISMO: UN CAMIÑO DE NATUREZA E PATRIMONIO

Promotor: CONCELLO DE DOZÓN

Proxecto: PROXECTO DE REVALORIZACIÓN SOCIAL E TURÍSTICA DO CASTRO DE CUMEIRO(VILA DE CRUCES, PONTEVEDRA)

Promotor: CONCELLO DE VILA DE CRUCES

Proxecto: PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN VECIÑAL E DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS TURÍSTICOS DO CONCELLO DE FORCAREI

Promotor: CONCELLO DE FORCAREI

Proxecto: ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA PARA TRANSPORTE DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

Promotor: ASPADEZA

Proxecto: PROXECTO DE POSTA EN VALOR TURÍSTICO DOS MUÍÑOS DE BERMÉS E DO SEU ENTORNO

Promotor: CMVMC DE ORXÁS, BERMÉS RIÁDIGOS, CAMPO, CAMIÑO REAL, A LAMELA, REGADO E REGO DO PRADO

Proxecto: AMPLIACIÓN PRODUCTIVA MEL LIÑARES

Promotor: DAVID LIÑARES GONZÁLEZ

Proxecto: AMPLIACIÓN CARPINTERÍA

Promotor: TABLÓN ARTE, S.L

Proxecto: CONSTRUCCIÓN RÉPLICA VIVENDACASTREXA DO CASTRO DE DOADE

Promotor: ASOCIACIÓN ETNOGRÁFICA DE CODESEDA