skip to Main Content

Reunión coa Concelleira do Concello de Silleda Pilar Peón Iglesias

Lugar: Concello de Silleda

Obxectivo: Aclaracións do novo Programa Leader Galicia 2014-2020. Decicir liñas de accións concretas con respecto ao comercio polo miudo, locais sociais e servizos á poboación, así como obxectivos xerais a levar a cabo neste novo período.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top